Warning: mysqli_select_db() expects parameter 1 to be mysqli, string given in /home/itstreet/public_html/classes/CMySQL.php on line 22

Warning: mysqli_query() expects at least 2 parameters, 1 given in /home/itstreet/public_html/classes/CMySQL.php on line 24
ITstreet -HTML5 Semantic/structural - I deo
Preskoči na sadržaj

ITstreet postovi

HTML5 Semantic/structural - I deo

HTML5 je najnovija revizija jezika za prezentovanje i strukturiranje (markup language) www sadržaja. Prethodna verzija HTML4 je standardizovana još daleke 1997 godine. Sa razvojem www i omasovljavanjem mobilnih uredaja (smartphone i tableti) došlo se do limita stare verzije i revizija je bila  nužna. Pored definisanja sintaksickih grešaka novi standard uvodi i neke nove sintakse, elemente i integraciju SVG sadržaja. Neki elementi su izbaceni a njihova funkcija prebačena na css (font, center, npr.), neki su dodati i namenjena im je značajna uloga (footer, nav...), dok se sa nekima išlo na to da se promeni/redukuje potreba za korišćenjem javaskripti.

HTML5 standard će zvanično ući u upotrebu tek 2014 ali svi ozbiljniji pregledači ga već uveliko podržavaju, a mnogi sajtovi se već polako prebacuju na novi standard.

Ne mogu a da ne pomenem članak Stiva Džobsa Thoughts on Flash, gde se jasno vidi pokušaj smanjenja (uticaja) Adobeovog fleš sadržaja i njegova zamena html5 elementima.

Ovi elementi su izbačeni iz upotrebe a njihova uloga je zamenjena drugim ili su njihove funkcije prebačene na css.
    <acronym>
    <applet>
    <basefont>
    <big>
    <center>
    <dir>
    <font>
    <frame>
    <frameset>
    <noframes>
    <strike>
    <tt>
    <u>


U ovom uvodnom članku ćemo predstaviti deo HTML5 standarda. Ovo su strukturalne (semantičke) oznake.

1. <article>

Article oznaka (tag) se koristi za označavanje nezavisnih delova sadržaja kao što su postovi na forumima, članci, komentari, vesti ili postovi na blogu. Mada ova oznaka nije ograničena samo za ovu upotrebu. Oznaka treba da ima svoj smisao tako da ga je moguće postaviti nezavisno za ostatak sadržaja.

Primer

Ovo je članak

HTML5 standard će u upotrebu zvanično ući 2014 godine.

Link


2. <aside>

Aside oznaka se koristi za dodavanje sadržaja koji je neznatno povezan sa ostatkom sadržaja.

Primer

I ovo je članak

HTML5 standard će zvanično ući u upotrebu tek 2014 ali svi ozbiljniji pregledači ga već uveliko podržavaju, a mnogi sajtovi se već polako prebacuju na novi standard.3. <bdi>

Bdi je oznaka koja služi da se izoluje tekst radi formatiranja iz suprotnog pravca (bidirectional). Uglavnom je namenjen za Arapsko, Jevrejsko govorno područje isl.

Primer

Mislim da je باكستان jako lepa zamlja.Treba napomenuti da jako malo pregledača trenutno podržava ovaj element.

4. <command>

Ovaj element se koristi za umetanje komandi u kontekstne menije koje korisnik poziva.

Primer


  Snimi
 


Može imati sledeće atribute:
checked - vrednost (checked)
Određuje da li će command da bude čekiran kada se stranica učita ili ne. Radi samo uz type radio i checkbox.
disabled - vrednost (disabled)
Određuje da li će command da bude isključen.
icon - vrednost (url staza do slike)
Dodaje sliku koja predstavlja command.
label - vrednost (text)
Obavezan atribut. Precizira ime elementa koji će biti prezentovan korisniku.
radiogroup - vrednost (groupname)
Precizira ime grupe elemenata koji će se smenjivati kada se za to zada komanda. Radi samo uz type radio.
type - vrednost (checkbox, command, radio)
Precizira tip elementa.

Ovaj element trenutno radi samo u IE9.

5. <details>

Jedan od elemenata kojem predviđam masovniju upotrebu ali koji, nažalost, trenutno radi samo u Chromu je details. Služi da korisniku pruži dodatne informacije na njegov zahtev. Unutar details elementa može se postaviti bilo koji interaktivni sadržaj koji ne bi trebalo da bude vidljiv osim ako atributom nije drugačije postavljeno.

Primer

Klikni me!

Ovo je sakriven sadržaj.Summary element se koristi za određivanje vidljivog heading-a koji se može kliknuti kako bi videli ili sakrili details element.

Atribut open može imati vrednost open i on određuje da li će details element biti otvoren ili ne.

6. <summary>

O ovome elementu je bilo reči iznad.

7. <figure>

Figure element se koristi za prikazivanje sadržaja kao što su slike, ilustracije, dijagrami i sl. Sadržaj elementa se odnosi na ostatak sadržaja ali je nezavistan i njegovo uklanjanje neće uticati na glavni sadržaj. Malo je uvučen po podrazumevanoj vrednosti (default).

Primer

Ovo je neki tekst i njegova uloga je da popuni prazninu.

Neka Slika
Ovo gore je slika.


Figcaption element služi da definiše naslov figure elementa i može biti postavljen prvi ili poslednji child figure elementa.

8. <figcaption>

O ovom elementu je bilo reči iznad.

9. <footer>

Ovaj element služi da definiše podnožje web stranice. Pored još nekih elemenata o kojima će biti reči kasnije, služi da jasno precizira osnovne elemente web stranica. Obično sadrži ime autora, uslove korišćenja, linkove itd.

Primer

Copyright 2012 by Dekip's Street


10. <header>

Pored footer elementa header je još jedan element koji služi da jasno definiše deo web stranice. Ovaj put u pitanju je naslovni gornji deo stranice. On ne može biti unutar drugog header elementa, kao ni unutar footer, address i sl. elemenata, On sadrži naslove, podnaslove, navigacijske menije i druge informacije.

Primer

Dobro došli na moju web stranicu

Ne, ja nisam Paja Patak.Nastaviće se...

Ostavite poruku

Vaša mejl adresa neće biti objavljena.Označena polja su obavezna*